Kaikki johtuu tempperamenteistä!!! Tuossa kun on ihaillut mm. Tiinan ja muutaman muun tapaa saada koira toimimaan kuin unelma ja jopa menestymään tokossa johtuu vain siitä, että he ovat pääsääntöisesti joko koleerikkoja tai melankoolikkoja.

Minä itse olen tälläinen flegmaattis-sangviinikko-hörhö, joka muovautuu rooleillaan myös muiden tempperamenttien ominaisuuksiin. Joten tottakai takkuamista tulee suuntaan jos toiseen. Kun en malta tehdä yhtä asiaa kerralla kuntoon, niin kuin yllä mainitut tempperamentin omistajat. Mutta yleensä koiran on hyvä olla ja sillä on riittävästi virikkeitä molempien tempperamenttien omistajien kanssa.

Olen myös vannoittunut, että myös eläimissä on omat temperamentit. Aksu on onneksi koleerikko, joiden kanssa tulen hyvin toimeen, heillä kun on tapana tasapainoittaa minua. Koleerikot sietävät hyvin myös sangviinikoiden hörhöilyä, eivätkä pienistä pelästy. Remo-kulta on flegmaattis-melankoolinen ja siitä nyt ymmärrän miten meillä aina on mennyt kaikki aivan ristiin.  

ps.
Siis temperamentit ovat synnynnäisiä toimintatapoja ja luonteenpiirteitä, joita jokaiselta löytyy. Koleerikko, punainen tahtoihminen, joka keskittyy yhteen asiaan kerrallaan, toimii määrätietoisesti, valitettavasti usein hieman jyräävä ja mustavalkoinen. Koleerikon tapaa usein yritysten ja järjestöjen johtotehtävistä. Sangviinikko ilolintu, joka on kekseliäs, monipuolinen, utelias, mutta valitettavasti hössö, jonka on vaikeaa keskittyä yhteen asiaan ja pysyä siinä. Monet taiteilijat ja käsityöläiset sekä toimittajat ovat sangviinikkoja. Flegmaatikko rauhallinen, tasapainoinen koti-ihminen, todellinen puurtaja, mutta usein mukavuudenhaluinen ja paikoilleen jäävä. He ovat sairaanhoitajia, yleensä palvelualalla tai työläisiä, jotka kykenevät toistuvaan työhön. Melankoolikko pikkutarkka, taiteellinen, herkkä, todella tarkka toimistaan, mutta usein niin kovin totinen, kipuherkkä ja pessimistinen. Melankoolikot ovat usein suunnittelijoita, kirjanpitäjiä tai talouden kanssa työtä tekeviä.

Eli tempperamentikot jaetaan neljään eri ryhmään. Ihminen harvoin edustaa vain yhtä tempperamenttiä vaan kahta jopa kolmea yhtäaikaa. Samoin ihminen elämäntilanteeseen nähden voi ottaa roolin toisesta tempperamentistä.